Ağır Vasıta

Ağır Vasıta

Güvenilir bir şekilde işlev gören fiş bağlantıları, özel bir öneme sahiptir. Ağır vasıtalarda kullanım için çok sağlam ve çeşitli bağlantılar olması gerekir.

Bu bileşenler araç elektrik sisteminin güvenli bir şekilde çalışması açısından belirleyici bir öneme sahiptir